Afrika

Afrika je rozlohou tretí najväčší a počtom obyvateľov druhý najľudnatejší svetadiel. Má pribline 30 miliónov km², vrátane priľahlých ostrovov. Pokrýva 6% celkovej plochy planéty. V Afrike žije viac ako 1,2 miliárd obyvateľov, predstavuje teda viac ako 15% svetového obyvateľstva. V Afrike sa nachádza 54 suverénnych štátov, 9 závislých území a dva nezávislé štáty, ktoré však nie sú uznané svetovým spoločenstvom.